Delegatura Wiedeńska

Br. Tomasz Miczek – Gwardian

Br. Mateusz Hinc – Wikary domu

Br. Anton Wanner

Br. Daniel Dołhań

Br. Jan Salawa – Gwardian

Br. Radosław Kubiś – Wikary domu

Br. Marek Król 

Br. Marek Socha

Br. Leszek Nocuń  – Gwardian

Br. Albert Michelitsch  – Wikary domu

Br. Felix Zeintlinger

Br. Klaus Kollobratnik

Br. Marek Machudera

Br. Zbigniew Żaba

Br. Przemysław Poczynek – Gwardian

Br. Matthias Reich – Wikary domu

Br. Werner Lechner

Br. Konrad Reisenhofer

Br. Tomasz Krawczyk

Br. Józef Kasperski

Br. Marek Kowalczuk