Inne

Br. Mariusz Matejko

Br. Paweł Borek

Br. Krzysztof Strojny

Br. Mateusz Hinc

Br. Daniel Dołhań

Br. Jan Salawa

Br. Marek Socha

Br. Leszek Nocuń

Br. Roman Łukaszewski

Br. Józef Kasperski

Br. Tomasz Krawczyk

Br. Marek Król

Br. Marek Kowalczuk

Br. Przemysław Poczynek

Br. Piotr Walocha

Br. Zenon Kapka

Br. Paweł Kubiak

Br. Artur Ziarek

br. Jerzy Stopa

Br. Janusz Maroń

Br. Andrzej Barszcz

Br. Robert Wnuk

Br. Tomasz Świtała

Br. Jacek Dębski

Br. Benedykt Pączka

Br. Robert Wieczorek

Br. Piotr Michalik

Br. Maciej Jabłoński

Br. Paweł Bielecki – Kurysz

Br. Tomasz Przybek

Br. Marian Zieliński

Br. Mirosław Szarek

Br. Władysław Michorek

Br. Piotr Pańczak

Br. Tomasz Durczyński

Br. Aleksander Horowski

Br. Artur Borkowski

Br. Paweł Teperski

Br. Andrzej Kciuk

Br. Andrzej Włodarczyk – Gwardian, Asystent Prowincjalny GMOP

Br. Jerzy Uram – Wikary Domu

Br. Marek Haśko