“przy Słowie” na Wniebowstąpienie Pańskie

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska