„przy Słowie”- Zesłanie Ducha Świętego

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska