Punkt poszukiwania pracy

Praca to niezbędny element na drodze wychodzenia z bezdomności. To właśnie stabilne zatrudnienie daje nam poczucie bezpieczeństwa oraz satysfakcji z wykonanych zadań. Dziełowy zespół doradców zawodowych na każdym etapie tej ścieżki wspiera, towarzyszy i motywuje, by osoba bezdomna gotowa do podjęcia zatrudnienia znalazła pracę i ją utrzymała. Dzięki ich zaangażowaniu mamy w Dziele kolejny powód do dumy i radości, ponieważ w lutym br. z pomocy w punkcie poszukiwania pracy skorzystała tysięczna osoba!

Dział Aktywizacji Zawodowej w Dziele Pomocy św. Ojca Pio oferuje różne formy wsparcia osobom bez domu poszukującym zatrudnienia. Jednym z nich jest punkt poszukiwania pracy, w którym osoby w kryzysie bezdomności mogą skorzystać z komputera, wykonać telefon do pracodawcy, przejrzeć oferty, a także umówić się na indywidualną konsultację z doradcą zawodowym. Dzięki wsparciu zespołu doradców rocznie zatrudnienie znajduje kilkadziesiąt osób.

Punkt działa trzy dni w tygodniu – w poniedziałki, wtorki i czwartki między godziną 10:00 a 12:00. Od 9:00 do 10:00 odbywają się indywidualne konsultacje dedykowane osobom, które odwiedzają punkt po raz pierwszy, a które chcą zmienić swoją sytuację zawodową. – Z punktu poszukiwania pracy korzystają osoby doświadczające bezdomności, zagrożone bezdomnością oraz doświadczające jej w przeszłości. W ciągu dwugodzinnego dyżuru staramy się nawiązać z Państwem relacje, monitorujemy ich pracę oraz służymy wsparciemzwłaszcza tym osobom, które nie są w stanie samodzielnie skorzystać z komputera. – wyjaśnia Natalia Nóżka, doradca zawodowy w Dziele Pomocy św. Ojca Pio. – Często od tego spotkania w punkcie wszystko się zaczyna. Staramy się stworzyć bezpieczną przestrzeń, w której okazujemy Państwu zainteresowanie i zrozumienie. Przychodzące do punktu osoby często borykają się z rożnymi problemami: nieuregulowaną sytuacja socjalno-prawną, brakiem schronienia, problemami zdrowotnymi. Wtedy naszym zadaniem jest pokazanie im, że szukanie pracy jest procesem, że musimy wspólnie zadbać o prawidłową kolejność zmian, żeby mogli nie tylko zdobyć zatrudnienie, ale przede wszystkim je utrzymać.

W 2019 roku z punktu poszukiwania pracy skorzystało 315 osób. Punkt działa w ramach Działu Aktywizacji Zawodowej.

Artykuł i zdjęcie za: dzielopomocy.pl

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska