Rekolekcje Kurii Generalnej

W dniach 13-18 marca 2022 r. część braci z Kurii Generalnej przeżywała rekolekcje we Frascati, które głoszone były przez naszego współbrata br. Franco Carollo z Prowincji weneckiej. Uwydatnił on moc Słowa Bożego, które karmi nas każdego dnia i nadaje głębię i spójność życiu tych, którzy słuchają go z otwartym sercem. Bez tego słowa człowiekowi brakuje strawy duchowej, aby móc żyć.

W przepowiadaniu kaznodziei przewijało się osobiste doświadczenie życia zakonnego i duszpasterskiego: br. Franco był radnym prowincjalnym, formatorem postnowicjuszy, rektorem sanktuarium Madonna di Castelmonte (Udine) bardzo popularnego wśród wiernych z Friuli i Veneto, rektorem bazyliki w Loreto w latach 2014-2021, a obecnie wspólnoty w Conegliano.

Słuchaniu, a potem medytacji sprzyjała odprężająca i cicha atmosfera naszego klasztoru we Frascati pod Rzymem oraz życzliwe przyjęcie wspólnoty (za co dziękujemy). Refleksje bazowały na konkretnych stronicach Biblii, znanych ikonach objawienia działania Boga wobec człowieka, Jego miłosierdzia, które go otacza i każe mu trwać, a które w Chrystusie czyni się darem z siebie do końca. Prostota i głębia drogi doprowadziła do odkrycia autentycznych intencji u każdego z uczestników, z nadzieją, że staną się one „możliwymi małymi krokami” rozwoju osobistego i wspólnotowego. Kaznodzieja zakończył tę drogę, powierzając wszystkim prostą uwagę: bez miłosierdzia nie da się dobrze żyć razem i powinniśmy być ekspertami od braterstwa, w kontekście, w którym – znów widzimy to dramatycznie – ludzkość potrzebuje pokoju, którego nie może znaleźć wyłącznie w oparciu o strategie władzy.

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska