Rekolekcje Poggio Bustone Tau

W dniach 10-16 sierpnia 2019 r. w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie pod Częstochową Wspólnota Franciszkańska Tau przeżywała swoje kolejne rekolekcje formacyjne Poggio Bustone Tau. Myśl przewodnia rekolekcji została zaczerpnięta z formuły rozgrzeszenia. Odkrywanie znaczenia sakramentu pokuty i pojednania w naszym życiu pozwoliło Wspólnocie na nowo przybliżyć się do Boga, a postać św. Franciszka z Asyżu była stawiana dla nas jako wzór ciągłego nawracania się. Pomocą w przeżywaniu tajemnicy Bożego Miłosierdzia były katechezy, rozważanie słowa Bożego i dzielenie się nim w grupach, a także nabożeństwa wieczorne. Dużą wartością były poranne konferencje przygotowane i głoszone przez członków Wspólnoty oraz świadectwa uczestników rekolekcji dotyczące działania Boga w ich życiu.

W rekolekcjach wzięło udział 36 osób dorosłych oraz 23 dzieci. W święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny podczas uroczystej Eucharystii 31 członków Wspólnoty wyraziło pragnienie dalszego uczestnictwa w życiu WF Tau. Opiekę duchową nad uczestnikami sprawował Asystent Prowincjalny br. Radosław Pasztaleniec OFMCap, a  pomagał mu w tym niestrudzony i pełen zapału br. Adam Szmyt OFMCap. Olbrzymią radością dla nas była wizyta Wikariusza Prowincjalnego, br. Tomasza Protasiewicza OFMCap, który podczas nieszporów skierował do nas słowa duchowego wsparcia i umocnienia.

Adam Tchorek
Wspólnota Franciszkańska Tau 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska