Rekolekcje Porcjunkula

 

Błogosławieni, którzy spotykają się na rekolekcjach!

 

Wiele radości przynosi nam 2021 rok z dwóch powodów, pierwszym z nich jest ustępująca pandemia, a co za tym idzie możliwość powrotu do wakacyjnych rekolekcji naszej Młodzieży Franciszkańskiej Tau, która tym roku pochyla się nad bardzo ważnym tematem formacyjnym: „Panie co chcesz abym czynił?”, czyli poszukiwaniem drogi swego powołania w życiu i w Kościele. Rekolekcje te noszą nazwę Porcjunkula od małego kościółka pod Asyżem, który został odbudowany przez św. Franciszka zaraz po tym, jak on usłyszał Boży głos: „Franciszku idź i odbuduj mój Kościół”. Specyfiką tych rekolekcji jest to, że wszyscy członkowie wspólnoty zbierają się razem, by odkrywać swoje miejsce we wspólnocie Kościoła Chrystusowego. W tym roku zebraliśmy się w pięknie położonej pośród gór małej miejscowości o nazwie Laskowa, znajdującej się obok Limanowej. W rekolekcjach, które trwały cały tydzień uczestniczyło blisko 100 osób. Każdy dzień rekolekcji przybliżał nam inną drogę powołania i w ten sposób mogliśmy przyjrzeć się: życiu samotnemu, małżeństwu, kapłaństwu i życiu konsekrowanemu. Czas rekolekcji ubogacali liczni goście, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem swego powołania. Spotkania w małych grupach, które odbywały się każdego dnia umożliwiały nam dyskusję i głębszą refleksję nad podejmowaną tematyką rekolekcji. Każdy dzień kończyliśmy modlitwą podczas właściwego sobie nabożeństwa. Ten czas szczególnego spotkania z Bogiem pomagał nam osobiście przeżyć treści, które usłyszeliśmy danego dnia. Rekolekcje są pięknym darem spotkania z Bogiem i z braćmi i siostrami ze wspólnoty, szczególnie po okresie ograniczeń związanych z pandemią, ten czas staje się dla nas jeszcze bardziej wartościowy, gdyż możliwość realnego spotkania daje o wiele więcej niż dotychczasowe zastępcze formy w postaci online.

 

Drugim powodem szczególnej radości, towarzyszącej nam podczas tych rekolekcji, była okazja świętowania jubileuszu 20-lecia istnienia wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej Tau. Historia formacji franciszkańskiej zaproponowanej 20 lat temu przez ś.p. brata Krzysztofa Kulczaka OFMCap – opierająca się na pięcu saktramentach (Chrzest, Pokuta, Bierzmowanie, Eucharystia, Święcenia, Małżeństwo), wpisana w życie i doświadczenie św. Franciszka z Asyżu – przynosi owoce po dziś. Nowe pokolenia młodzieży w duchu św. Franciszka nadal pragną odkrywać tajemnice naszej wiary przez życie Ewangelią we wspólnocie. Na nasze świętowanie jubileuszu zjechało się do Laskowej wielu gości związanych ze wspólnotą MF Tau. Są to bracia kapucyni, siostry kapucynki i serafitki, dorośli franciszkanie świeccy ze wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Wspólnoty Franciszkańskiej Tau, a także małżeństwa, które poznały się właśnie podczas formacji w MF Tau. Spotkanie się w takim gronie pokazało nam jak wielkim bogactwem jest rodzina franciszkańska i jak wiele nas łączy pomimo tego, że nasze życie toczy się różnymi drogami powołania i różnych pokoleń. Chrystus połączył nas w jedno i właśnie tego mogliśmy doświadczać podczas wspólnej Eucharystii, której przewodniczył neoprezbiter brat Piotr Podoba, a słowo wygłosił brat Przemysław Tomas, którzy obaj skończyli formację MF Tau, a dziś są braćmi kapucynami. Po Mszy świętej nastąpił piękny moment, kiedy to podczas Liturgii Nieszporów, członkowie MF Tau mogli ponowić swoje przyrzeczenia przynależności i posługi we wspólnocie MF Tau. Oprócz młodzieży swoje świadectwo oddania się Bogu złożyli bracia kapucyni i siostry kapucynki i serafitki poprzez ponowienie swoich profesji zakonnych. Całość jubileuszowego świętowania zwieńczyła agapa, podczas której na sali pojawił się jubileuszowy tort, do pokrojenia którego zostali poproszeni uczestnicy pierwszych rekolekcji MF Tau z roku 2001 oraz najmłodsi, którzy wstąpili do wspólnoty właśnie w tym jubileuszowym roku 2021.

 

Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas samych rekolekcji, ale też 20 lat wspólnej drogi franciszkańskiego nawrócenia, na której każdy i każda z nas może we wspólnocie Kościoła odkrywać bliskość kochającego nas Boga.

Wspólnota MF Tau

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska