Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska