Rozpoczęcie nowego roku akademickiego

W sobotę, 1 października 2022 roku, 101 braci należących do Instytutu Teologicznego ,,Studium Franciszkańskie” w Krakowie rozpoczęło nowy rok akademicki 2022/2023. Studium tworzą bracia ze wszystkich trzech gałęzi franciszkańskich: Bracia Mniejsi, Bracia Mniejsi Konwentualni oraz Bracia Mniejsi Kapucyni.

Inauguracja odbyła się w kapucyńskim klasztorze przy ul. Loretańskiej 11. O godzinie 10:00 bracia studenci, przełożeni, profesorowie, oraz bracia odpowiedzialni za formację zgromadzili się licznie na Eucharystii, której przewodniczył br. Marek Miszczyński OFMCap – Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej. W swojej homilii br. Marek nawiązując do fragmentu ze Źródeł Franciszkańskich o radości doskonałej przypomniał, że zaufanie do Boga, który wplata w nasze życie chwile radości i smutku, momenty porażek i sukcesów, jest fundamentem szczęścia, także pośród życiowych burz i trudności.

Po Eucharystii, na auli seminaryjnej, odbyła się uroczysta akademia poprowadzona przez wicerektora Studium Franciszkańskiego, br. Pawła Paszko OFMCap.

Na początku o zabranie głosu został poproszony br. Dariusz Kasprzak OFMCap. Jako przedstawiciel Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie odczytał list Dziekana Wydziału Teologicznego ks. dra hab. Jana Dziedzica profesora UPJPII, oraz skierował do zebranych kilka słów przypominając, że misją Uniwersytetu, do którego Studium zostało afiliowane, jest ,,iść i nauczać”, zgodnie ze wskazaniem, które Pan Jezus pozostawił swoim uczniom (por. Mt 28,19a).

Następnie o. Mariusz Orczykowski OFMConv, Rektor Studium Franciszkańskiego zarysował historię tworzenia się Instytutu i powitał w nim Braci Mniejszych z Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz Braci Mniejszych z Katowic-Panewnik, którzy od tego roku zostali do niego agregowani.

W krótkim wystąpieniu dyrektor Studium Franciszkańskiego, br. Mariusz Kaczmarski OFMCap, przywołał najważniejsze wydarzenia z życia Instytutu, które miały miejsce w minionym roku. Wspomniał o zorganizowanych sympozjach, konferencjach, o wspólnie przezywanym w Kalwarii Zebrzydowskiej pikniku franciszkańskim, oraz o Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Seminariów Duchownym, w którym bracia ze Studium Franciszkańskiego zajęli II miejsce.

Istotną częścią akademii była immatrykulacja 16 nowych studentów. Bracia rozpoczynający pierwszy rok studiów złożyli wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa, oraz zgromadzonych braci, uroczyste przyrzeczenie wierności Bogu, Ewangelii, Kościołowi i Zakonowi. Wyrazili również swoje pragnienie zdobywania  wiedzy filozoficznej i teologicznej z czystej intencją celem dojścia do poznania prawdy, oraz by móc przy jej pomocy służyć człowiekowi we współczesnym świecie.

Po uroczystym zaprzysiężeniu chór Studium pod przewodnictwem pana Mateusza Peciaka wykonał pieśń ,,Gaudeamus”. Później br. Paweł Paszko OFMCap wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany ,,Mundus inversus w pieśniach kobiet Starego Testamentu”.

Przed zakończeniem oficjalnej części inauguracji, po odśpiewaniu hymnu ,,Gaude Mater Polonia” o zabranie głosu poproszeni zostali przełożeni poszczególnych prowincji, które wchodzą w skład Instytutu Teologicznego ,,Studium Franciszkańskie”. W swoich wypowiedziach podkreślali: wartość możliwości wspólnego studiowania, potrzebę dobrego przemyślenia czasu rozpoczynającego się roku formacyjnego, wdzięczność wynikającą ze współtworzenia Studium, oraz wyjątkowość przeżywanego aktualnie czasu 800-lecia wydarzeń z życia św. Franciszka i św. Klary.

Inauguracja zakończyła się wspólną, pamiątkową fotografią oraz obiadem, po którym nastąpił czas wzajemnej wymiany myśli i wakacyjnych wspomnień.

Br. Kacper Stec

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska