Rozpoczęcie Postulatu

Rokrocznie, 3 października w naszych kapucyńskich wspólnotach przeżywamy nabożeństwo Transitus upamiętniające przejście św. Franciszka z tego świata do domu Ojca.

Tego dnia, po trzydniowych rekolekcjach, w obecności braci i zgromadzonych na modlitwie wiernych, sześciu kandydatów zostało oficjalnie przyjętych do Postulatu Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Na znak przynależności do braterskiej wspólnoty każdy postulant otrzymał znak Tau, który od tego momentu z dumą może nosić na szyi.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska