Rozpoczęła się XXVI Kapituła Prowincjalna

Wezwanie św. Franciszka z Asyżu: “Abyśmy wszyscy wytrwali w prawdziwej wierze i pokucie” to motto towarzyszące braciom kapucynom Prowincji Warszawskiej, którzy w Zakroczymiu rozpoczęli XXVI Kapitułę Prowincjalną.

Kapituła to czas rozeznawania aktualnej sytuacji wspólnoty prowincjalnej w różnych kontekstach. Bracia będą przyglądać się swojemu życiu i sposobom realizacji powołania kapucyńskiego we współczesnym świecie.

Pierwszy dzień Kapituły miał charakter modlitewny, rozpoczął się Eucharystią pod przewodnictwem bpa Antoniego Pacyfika Dydycza, który w homilii mówił o drodze dojrzewania do prawdziwej miłości, wspomniał również br. Sylwestra Hładzio, kapucyna, męczennika z czasów pogromów ludności polskiej na Wołyniu.
Następnie miała miejsce liturgia słowa pod przewodnictwem br. Marka Miszczyńskiego, ministra prowincjalnego Prowincji Krakowskiej. Pierwszą sesję o charakterze organizacyjnym zakończyło wspomnienie trzynastu braci zmarłych w mijającym trzechleciu.

W kolejnych dniach delegaci będą dyskutować nad sprawozdaniem kończącego kadencję ministra prowincjalnego br. Łukasza Woźniaka. Z kolei w środę Kapituła dokona wyboru prowincjała, wikariusza prowincjalnego oraz radnych.

Do Zakroczymia przyjechało ponad 60 delegatów, w tym bracia pracujący na Białorusi, Łotwie, we Włoszech, Turcji, Gabonie, Gruzji, Szwecji i Belgii. W Kapitule wezmą również udział bracia-goście z Białorusi, Włoch i Belgii.

[rl_gallery id="9660"]

fot. br. Ryszard Matyka

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska