Sakrament Święceń

15 maja 2021 roku podczas uroczystej Eucharystii dwóch naszych braci: Filip Jaros i Adam Szmyt, zostało ustanowionych diakonami, a trzech braci: Maciej Podolec, Piotr Podoba i Michał Stec przyjęło święcenia prezbiteratu. Uroczystości przewodniczył bp Janusz Mastalski.

Fot. br. Piotr Tokarz OFMCap

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska