Sesja poświęcona ochronie nieletnich

6 marca 2021 r. w ramach Studium Franciszkańskiego w Krakowie odbyła się sesja online poświęcona ochronie nieletnich oraz prewencji pt. Jak być kapłanem/zakonnikiem w Kościele kryzysującym z powodu wykorzystywania seksualnego.

Prelegentami w tym roku byli: Ewa Kusz, wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka oraz o. Adam Żak, założyciel i dyrektor Centrum Ochrony Dziecka. Ojciec Adam Żak poprowadził pierwszą część spotkania, w której szukał odpowiedzi na pytanie „W jakim punkcie kryzysu jesteśmy?”. Pani Ewa Kusz, w drugiej części spotkania, mówiła o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed wykorzystaniem seksualnym przez duchownych

Ojciec Adam Żak od roku 2013 jest koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski; W latach 1966-2002 był prowincjałem Polski Południowej Jezuitów a w latach 2003-2012 asystentem generała Jezuitów ds. Europy Środkowej i Wschodniej oraz członkiem rady generalnej.

Pani Ewa Kusz jest psychologiem-seksuologiem i psychoterapeutką, współtworzyła program studiów podyplomowych w zakresie profilaktyki przemocy seksualnej wobec małoletnich; jest biegłą w sądach powszechnych i w postępowaniach kanonicznych. Wykłada na studiach podyplomowych.

Jest to drugie z kolei spotkanie w materii ochrony osób nieletnich w ramach Studium Franciszkańskiego, utworzonego z trzech seminariów franciszkańskich (OFM, OFMConv i OFMCap). Chcemy co roku, cyklicznie, przez 6 lat z różnej perspektywy poruszać ten temat tak, aby bracia kończący formację mieli szerszy zarys tego ważnego dzisiaj problemu. Czynimy to przy współpracy z Centrum Ochrony Dziecka, które działa w Krakowie, przy akademii Ignatianum.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska