Siostra śmierć

 

29 czerwca 2021 roku

w wieku 81 lat, 62 roku życia zakonnego i 53 kapłaństwa
odszedł do Pana

BR. WIT URBANIK

Prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

Br. Wit Urbanik – urodził się 20 Lipca 1940 roku w Olszanicy. Na Chrzcie świętym otrzymał imię Mieczysław. W 1959 roku zdał egzamin dojrzałości w Liceum Pedagogicznym w Krakowie. 30 sierpnia 1959 roku rozpoczął pod kierunkiem br. Apolinarego Borkowskiego nowicjat. 31 sierpnia 1960 roku złożył pierwszą profesję zakonną i zastał przeniesiony do Krakowa, gdzie w latach 1960-1968 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Kapucynów. Studia te zostały przerwane wezwaniem do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Od 21 kwietnia 1961 do 11 kwietnia 1963 roku przebywał w jednostkach wojskowych w Grudziądzu i w Chojnicach. 15 września 1965 roku złożył na ręce br. Aureliusza Puzio (wikariusza prowincjalnego) profesję wieczystą. Br. Wit Urbanik święcenia diakonatu i prezbiteratu przyjął w Sędziszowie Małopolskim z rąk bpa Jerzego Ablewicza, kolejno 23 grudnia 1967 i 20 kwietnia 1968 roku. W tym samym roku, decyzją ministra prowicjalnego, br. Hieronima Warachima, został przeniesiony do Wrocławia, gdzie podjął obowiązki katechety.

W latach 1970-1973 studiował na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, gdzie uzyskał stopień naukowy licencjata-magistra teologii po obronie pracy pt. „Kryzys religijny młodzieży drugiej klasy licealnej na terenie parafii wrocławskiej”. W dalszych latach kontynuował studia na PAT, oraz otrzymał tytuł doktora teologii.

Decyzją kapituły prowincjalnej z 1973 roku został czwartym definitorem Prowincji. Funkcję tę powierzyła mu również kapituła, która odbyła się 1982 roku.

W latach 1973-1976 pełnił posługę dyrektora kleryków oraz duszpasterza powołań. W sierpniu 1976 roku został skierowany do Wrocławia, gdzie podjął obowiązki katechety, duszpasterza akademickiego, powołań i pieszych pielgrzymek. W latach 1977-1980 ponownie został referentem ds. powołań. W lipcu 1979 roku decyzją przełożonych przeniesiono go do Stalowej Woli. 9 sierpnia 1982 roku trafił do Krakowa, gdzie do 1986 roku pełnił funkcję dyrektora kleryków. 29 sierpnia 1986 roku został przeniesiony do Sędziszowa Małopolskiego gdzie podjął obowiązki magistra nowicjatu, kaznodziei i rekolekcjonisty oraz spowiednika osób konsekrowanych. Funkcje te pełnił do 1 lipca 1995, kiedy to został przeniesiony do Piły. W 1996 roku trafił do Gdańska gdzie posługiwał, jako spowiednik, duszpasterz związków niesakramentalnych, kaznodzieja, opiekun GMOP, rekolekcjonista ludowy i zakonny. W roku 1999 został gwardianem gdańskiej wspólnoty oraz rektorem tamtejszego kościoła. 1 lipca 2002 roku został przeniesiony do Krosna gdzie posługiwał jako spowiednik, rekolekcjonista i konferencjonista. Kolejną jego placówką były Kielce, gdzie został skierowany w 2005, tam też został mianowany asystentem duchowym FZŚ przy naszej parafii. W kolejnych dwóch placówkach w Bytomiu i Zagórzu przebywał w latach 2008-2012 i 2012-2014. Od 2014 roku był członkiem krośnieńskiej wspólnoty braci.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska