Siostra Śmierć

 

 

31 grudnia 2021 roku

w wieku 92 lat, 62 roku życia zakonnego i 58 kapłaństwa
odszedł do Pana

BR. JEREMIASZ IGNACY TRUŚ

Prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

Szczegóły dotyczące pogrzebu podamy niebawem.

 

Brat Jeremiasz Truś urodził się 1 lutego 1929 roku w Kobylu. Na Chrzcie otrzymał imię Ignacy.

Po ukończeniu szkoły powszechnej i po zakończeniu II wojny światowej wyjechał w roku 1945 do Gdańska, gdzie pracował najpierw w Biurze Odbudowy Portu, a później w Zarządzie Miasta. W latach 1948 – 1951 uczył się w Niższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów) w Chełmnie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, gdzie rozpoczął studia z filozofii i teologii. W roku 1955 powrócił jednak do rodzinnej miejscowości. W latach 1956 – 1958 pracował w Legnicy jako asystent pocztowy.

W roku 1958 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej i rozpoczął nowicjat pod kierunkiem Zygmunta Nestorowskiego OFMCap. 31 sierpnia 1959 roku złożył na ręce br. Alojzego Wojnara, ówczesnego ministra prowincjalnego, pierwszą profesję zakonną. W latach 1959 – 1963 przebywał w klasztorze krakowskim, gdzie odbywał formację ponowicjacką oraz uzupełniał studia teologiczne. 1 września 1962 roku na ręce br. Alojzego Wojnara złożył profesję wieczystą, a święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Juliana Groblickiego 9 kwietnia 1963 roku.

Pierwszą posługę duszpasterza i katechety rozpoczął w lipcu 1964 roku we Wrocławiu. Po niespełna roku, ze względu na pilną potrzebę apostolską na północy kraju, został przeniesiony do Gdańska. W latach 1967 – 1971 posługiwał w Pile. 31 lipca 1971 roku został skierowany do Bytomia, gdzie gorliwie pełnił posługę duszpasterza, katechety i opiekuna ministrantów. Dwa lata później został mianowany gwardianem bytomskiej wspólnoty kapucynów oraz administratorem parafii pw. św. Krzyża w Bytomiu. Ze Śląska trafił w roku 1979 do Wałcza, a stamtąd został przeniesiony w 1988 roku do Piły. W lipcu 1991 roku rozpoczął posługę w Wołczynie. Pracował w kancelarii parafialnej, opiekował się Domem Pomocy Caritas w Gierałcicach, spowiadał kapłanów z dekanatu, służył okazjonalnie jako organista. W latach 1999 – 2002 posługiwał w Kielcach oraz Pile.

1 lipca 2002 został przeniesiony do Nowej Soli, gdzie posługiwał w kancelarii parafialnej, spowiadał kapłanów z dekanatu, sprawował opiekę duchową nad Siostrami Elżbietankami. Do końca życia – na ile pozwalały mu siły – oddawał się ofiarnej pracy w parafii oraz spowiadał duchowieństwo. Zmarł po przewlekłej chorobie, otoczony braćmi i modlitwą wielu życzliwych osób, 31 grudnia 2021 roku.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska