Siostra Śmierć

 

1 czerwca 2023 roku

w wieku 89 lat, 63 roku życia zakonnego i 57 kapłaństwa
odszedł do Pana

BR. KLEMENS WŁADYSŁAW BLAJDA

Prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

Brat Klemens Blajda, urodził się 31 sierpnia 1933 r. w Rozdzielu. Na chrzcie otrzymał imię Władysław. Do nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej wstąpił w roku 1959, a rok później złożył swoje pierwsze śluby zakonne w tej wspólnocie. Po pięciu latach studiów z zakresu filozofii i teologii w Rozwadowie (dziś dzielnica Stalowej Woli) dnia 9 maja 1965 roku złożył wieczystą profesję zakonną na ręce brata Franciszka Chabierskiego, ówczesnego gwardiana klasztoru. Kontynuował studia teologiczne w Sędziszowie Małopolskim, by następnie 2 kwietnia 1966 roku przez posługę bpa Jerzego Ablewicza przyjąć w Tarnowie święcenia diakonatu. Święcenia prezbiteratu przyjął 5 czerwca 1966 roku z rąk bpa Karola Pękali w Tuchowie. W roku akademickim 1966/1967 ukończył Studium Pastoralne w Studium Teologicznym franciszkanów w Krakowie. W życiu zakonnym pełnił wiele funkcji. Przez szereg lat posługiwał jako katecheta, opiekun ministrantów, ceniony spowiednik i duszpasterz parafialny. Wielokrotnie powoływany był do funkcji przełożonego domu (Tenczyn, Sędziszów Młp., Grodkowice, Częstochowa) lub jego zastępcy. Sprawował opiekę nad licznymi grupami duszpasterskimi, dając autentyczny przykład pokornego towarzyszenia na drodze życia duchowego. Ostatnie lata życia zakonnego przeżył w braterskiej wspólnocie w Terliczce. Zmarł 1 czerwca 2023 r.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska