Siostra Śmierć

 

26 listopada 2023 roku

w wieku 71 lat, przeżywszy w Zakonie 49, a w kapłaństwie 43 lata
odszedł do Pana

BR. JACEK KRASKOWSKI

Prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

Brat Jacek Kraskowski urodził się w Krośnie Odrzańskim 17 lutego 1952 r. W roku 1973 rozpoczął nowicjat w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim, pod okiem magistra brata Cyryla Mozdyniewicza. Pierwszą profesję zakonną złożył w 1974 roku. W tym też roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie. Profesję wieczystą złożył 19 lutego 1980 r. na ręce ministra prowincjalnego brata Celestyna Giby. 21 sierpnia 1980 r. przez posługę biskupa pomocniczego Albina Małysiaka, przyjął święcenia kapłańskie. W życiu zakonnym pełnił wiele funkcji, chętnie angażując się w działa remontowo-budowlane. Był m.in. gwardianem i proboszczem w Tenczynie oraz administratorem parafii i przełożonym domu w Nowej Soli. W roku 2019 został wyróżniony złotą odznaką „za opiekę nad zabytkami” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. Zamarł 26 listopada 2023 roku.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska