Siostra Śmierć w Nowym Mieście

Błogosławieni, którzy w Panu umierają.

Niech teraz odpoczną od swoich trudów

(por. Ap 14, 13)

7 listopada w klasztorze w Nowym Mieście nad Pilicą

odszedł do Pana przeżywszy lat 90,

w zakonie 71, w kapłaństwie 64

br. Rajmund Aleksander Giszterowicz 

 

Urodził się w Giełczynie koło Łomży 01.04.1931. Nowicjat w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów rozpoczął w 1949 r., profesję wieczystą złożył w 1953 r., a w 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Pracował m.in. w Łomży, Gorzowie Wielkopolskim, Nowym Mieście nad Pilicą i Rywałdzie. Był duszpasterzem chorych, opiekował się pielgrzymami, zajmował się również pszczelarstwem. Cierpliwie przeżywał ostatnie, naznaczone chorobą, lata życia.

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w środę, 10 listopada o godz. 12:00 w kościele w Nowym Mieście nad Pilicą.
O godz. 11:15 nastąpi wprowadzenie trumny do kościoła i modlitwa różańcowa w intencji zmarłego.

Pokój Jego duszy.

 

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska