Słowo na czwartą niedzielę wielkanocną

 

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

J 10, 27-30

 

My, którzy należymy do Bożej Owczarni – Kościoła – nie mamy czego się lękać. Nie ma nikogo większego od naszego Pasterza – Boga Wszechmogącego. Może tylko jedno napawać nas strachem – ryzyko, że przez grzech opuścimy życiodajne stado. Jednak nawet wtedy nie ginie nadzieja, ponieważ Bóg jest większy od każdego naszego grzechu!

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska