Słowo na piątą niedzielę wielkanocną

 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

J 13, 31-33a. 34-35

 

Chrystus w swojej miłości aż po ofiarę krzyża oddaje się nam cały. Uważa nas za ważniejszych od swojego życia. I to jest prawdziwa miłość – miłość zdolna do największego poświęcenia. Ciekawe jak może zmienić się życie Twoje i twoich bliskich, jeżeli pokonując własny egoizm będziesz gotowy postawić ich dobro wyżej od swojego?

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska