Słowo na Uroczystość Wniebowstąpienia

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Łk 24,46-53

 

Apostołowie musieli wysoko podnieść głowy, aby obserwować jak Pan Jezus wstępuje do nieba. Ich wzrok załapał cudowną perspektywę – przez chwilę widzieli tylko miejsce przygotowana dla nich oraz samego Boga. I Ty możesz jak apostołowie skierować wzrok swojej duszy na niebo i na Pana. Nie trać Go z oczu i podążaj tą właśnie drogą, a spotkacie się w miejscu przygotowanym dla Ciebie od założenia świata.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska