Słowo na XII niedzielę zwykłą

 

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

Łk 9,18-24

 

Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus?

Bardzo proste pytanie. Jednak ważniejsza jest tutaj odpowiedź. Czy Jezus jest dla mnie cudotwórcą, magikiem, człowiekiem żyjącym tysiące lat temu? Czy może jest Bogiem prawdziwym? Zbawicielem działającym w moim życiu? Odpowiedź niby prosta, a jakże fundamentalna.

Jezus nie przyrzeka łatwej drogi tym, którzy za Nim idą. Nie ma tam miejsca na zaszczyty, honory, pierwsze miejsca na ucztach. Trzeba się pozbyć swoich planów, złudzeń, pragnień, wyobrażeń.  Należy stanąć w prawdzie i opowiedzieć się za, lub przeciw Chrystusowi – trzeba żyć życiem świadka. A  czy moje życie jest życiem świadka Jezusa?

W jednym z psalmów czytamy: „chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps. 23). Autor nie mówi tutaj o życiu łatwym, sielskim, bez problemów. Nie pisze że jest prosto żyć życiem świadka. Nie twierdzi, że nie ma trudności. Ale mówi, że nawet w najtrudniejszych momentach, w najciemniejszej dolinie nie jest sam – Pan jest z nim. Nie jest to łatwa droga, ale jest to droga z Bogiem.

br. Filip Jaros OFMCap

Artykuł za: postnowicjat.kapucyni.pl

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska