Śluby wieczyste w Krakowie

 

W uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP ślubowali Bogu żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Całym sercem oddali się braterskiej wspólnocie, by pod działaniem Ducha Świętego, za przykładem Maryi Niepokalanej, za wstawiennictwem Ojca naszego Franciszka i wszystkich Świętych oraz z pomocą braci, osiągnęli doskonałą miłość w służbie Boga, Kościoła i ludzi.

Mowa tu o braciach Łukaszu Wasiljewie i Rafale Ciureju, którzy 19 marca złożyli na ręce br. Tomasza Żaka profesję wieczystą. To radosne dla całej Prowincji wydarzenie przypadło w roku jubileuszu osiemdziesięciolecia jej istnienia.

 

Homilia br. Tomasza Żaka – Ministra Prowincjalnego

 

 

Jaki jest cel ślubów zakonnych? Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w 22 punkcie Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów:

Naturą i celem trzech rad ewangelicznych, które przyrzekamy, ślubując w profesji zakonnej, jest – za przykładem świętego Franciszka – zjednoczenie się z Chrystusem sercem wyzwolonym przez łaskę, w życiu posłusznym, bez własności i w czystości, dla królestwa niebieskiego.

Niech dobry Bóg błogosławi naszym braciom Łukaszowi i Rafałowi, by wytrwali w tym co przyrzekli Bogu, a przez to uświęcali siebie i wspólnotę Kościoła.

 

[rl_gallery id=”2509″]
Fot. br. Piotr Tokarz OFMCap

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska