Spotkanie CECOC w Zakroczymiu

W dniach 20-24 maja 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie przełożonych wyższych konferencji Europy Środkowo-Wschodniej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (tzw. CECOC). Tym razem spotkanie miało miejsce w Zakroczymiu, w Centrum Duchowości „Honoratianum”, prowadzonym przez kapucynów Prowincji Warszawskiej. W spotkaniu uczestniczyło 15 braci przełożonych (ministrów, kustoszów i delegatów) poszczególnych okręgów Zakonu należących do CECOC, a także Radny Generalny z rzymskiej kurii kapucynów. Oprócz momentów przeznaczonych na obrady i dyskusje, bracia mieli czas na skupienie i modlitwę, oraz na bycie razem i braterski wyjazd do Niepokalanowa i Warszawy.
Następne spotkanie CECOC odbędzie się w październiku 2019 roku w Pezinok na Słowacji.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska