Spotkanie formacyjne asystentów FZŚ

W dniach 25–27 października 2021 roku w Krakowie odbyło się spotkanie formacyjne asystentów Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej. W spotkaniu uczestniczyło 16 braci.

Asystenci podzielili się doświadczeniami ze wspólnot, którym towarzyszą duchowo oraz wysłuchali świadectw tercjarzy, którzy świadczyli o swoim powołaniu. Był również czas na ubogacenie się natchnieniami Ducha Świętego, modlitwę i rekreację. Nie zabrakło konstruktywnych wniosków i konkretnych perspektyw współpracy. Wspólnie sprawowanej Eucharystii, wraz z przedstawicielami lokalnej wspólnoty FZŚ, przewodniczył br. Marek Miszczyński, Minister Prowincjalny, który skierował do asystentów słowa wdzięczności oraz zachęty do gorliwej służby franciszkanom świeckim.

Franciszkański Zakon Świeckich przeżywa w tym roku Jubileusz 800-lecia istnienia. W Polsce dzieli się na 16 regionów i liczy blisko 17 tysięcy członków, skupionych w ok. 600 wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych. Bracia kapucyni Prowincji Krakowskiej współpracują z Franciszkanami świeckimi na szczeblu narodowym, regionalnym i lokalnym, posługują w 7 regionach i 24 wspólnotach lokalnych w całej Polsce.

Bracia z Referatu Franciszkańskiego

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska