Spotkanie formacyjne asystentów FZŚ i WF Tau

W dniach 10–13 października 2022 roku w Krakowie odbyło się spotkanie formacyjne asystentów Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) i Wspólnoty Franciszkanskiej Tau (WF Tau) z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. W spotkaniu uczestniczyło 10 braci.

Asystenci podzielili się doświadczeniami ze wspólnot, którym towarzyszą duchowo oraz mieli okazję spotkać się z liderem WF Tau Łukaszem Kosackim, ktory ponadto przygotował warsztaty dotyczące roli asystenta we wspólnocie i budowaniu zespołów.

Był również czas na ubogacenie się natchnieniami Ducha Świętego, modlitwę, wspólnie sprawowaną Mszę świętąj, której przewodniczył br. Rafał Pysiak, Wikariusz Prowincjalny, a także na rekreację oraz spotkanie z lokalną Wspólnotą Franciszkańską Tau.

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 16 regionów i liczy blisko 17 tysięcy członków, skupionych w ok. 600 wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych. Bracia kapucyni Prowincji Krakowskiej współpracują z Franciszkanami świeckimi na szczeblu narodowym, regionalnym i lokalnym, posługują w 7 regionach i 24 wspólnotach lokalnych w całej Polsce.

Wspólnotę Franciszkańską Tau tworzą ludzie dorośli pragnący kroczyć franciszkańską drogą nawrócenia, której cechą charakterystyczną jest duchowość Tau. Obecnie liczy ona blisko 80 członków i około 100 sympatyków w 10 wspólnotach w Polsce oraz w Norwegii.

Zapraszamy: fzspolska.pl, fzsloretanska.kapucyni.pl, wftau.pl

Bracia z Referatu Franciszkańskiego

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska