Spotkanie formacyjne asystentów FZŚ

W dniach 3-5 czerwca 2019 roku w Krakowie Olszanicy odbyło się spotkanie formacyjne dla asystentów Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z obydwu prowincji kapucyńskich. Tematem spotkania było zaangażowanie świeckich franciszkanów w świecie. Asystenci pochylili się nad Regułą FZŚ, podzielili się doświadczeniami ze wspólnot, którym towarzyszą duchowo oraz wysłuchali świadectw tercjarzy, którzy świadczą o swoim powołaniu w różnych środowiskach. Wspólnie sprawowanej Eucharystii przewodniczył br. Tomasz Żak, Minister Prowincjalny, który skierował do asystentów słowo wdzięczności oraz zachęty do cierpliwej służby franciszkanom świeckim. W spotkaniu uczestniczyło 22 braci.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska