Spotkanie Formacyjne Przełożonych

 

Kapituły i przełożeni, będąc wyrazem jedności duchowej i widzialnej Zakonu, umacniają więzi komunii między braćmi. Sprawują władzę otrzymaną od Boga przez posługę Kościoła w duchu służby i z pasterską troskliwością…

(Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 117, 3)

 

Pomocą dla przełożonych lokalnych w sprawowaniu braterskiej służby w duchu ewangelicznej miłości, są odbywające się dwa razy w roku Spotkania Formacyjne Przełożonych (SFP).

Spotkania przełożonych wspólnot lokalnych pozwalają braciom przede wszystkim zatrzymać się i wsłuchać w słowo Boże, podzielić się wiarą i doświadczeniem rodzącym się z codziennej posługi, a także opowiedzieć o swoich sukcesach i porażkach oraz wspólnie szukać rozwiązań bieżących problemów i perspektyw na przyszłość. W czasie tych spotkań dokonuje się wymiana informacji i doświadczeń między zarządem Prowincji, gwardianami oraz różnymi referatami prowincjalnymi. W ten sposób stwarza się klimat współuczestnictwa, jedności i wzajemnego wsparcia w animowaniu Prowincji. – Tak rzeczoną inicjatywę charakteryzuje dokument Ratio Formationis Provinciae, czyli zbiór konkretnych wytycznych dotyczących formacji w Prowincji Krakowskiej Kapucynów.

Jesienne Spotkanie Formacyjne Przełożonych, odbyło się w dniach 18-21 października 2019 roku, w domu rekolekcyjnym św. Ojca Pio w Skomielnej Czarnej.

W spotkaniu uczestniczyli również: br. Piotr Błażej Suska – Kustosz Kustodii Ukrainy i br. Marcin Grec – delegat z Bułgarii. Wspólnoty na Litwie reprezentowali: br. Piotr Komorniczak (Kowno) oraz br. Tomasz Pilch (Pauliai).

W trzecim dniu SFP bracia gwardiani przeżywali dzień skupienia. Temat przewodni refleksji stanowiła ewangeliczna rada ubóstwa. Modlitwie przewodniczył biblista br. dr Paweł Paszko, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

Pozostały czas poświęcony był na dyskusje dotyczące spraw bieżących, a także na braterski dialog służący pogłębieniu wzajemnych relacji oraz radości płynącej z braterskiego spotkania.

 

Fot. Br. Piotr Tokarz OFMCap [rl_gallery id="5522"]

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska