Spotkanie formacyjne przełożonych

Formacja ciągła dotyczy wszystkich braci, ponieważ jest ona niczym innym, jak tylko nieustannym rozwijaniem naszego powołania. A zatem obowiązkiem i prawem każdego brata jest to, aby bez cienia wątpliwości i ze wszech miar zatroszczył się o własną formację ciągłą. Wszyscy ministrowie i gwardiani niech uznają za codzienny i zasadniczy obowiązek swojej posługi duszpasterskiej wspieranie formacji ciągłej braci sobie powierzonych.

(Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 42, 1-2)

Pomocą w realizacji powyższego celu, wyznaczonego nam przez Konstytucje, są odbywające się dwa razy w roku Spotkania Formacyjne Przełożonych (SFP).

Spotkania przełożonych wspólnot lokalnych pozwalają braciom przede wszystkim zatrzymać się i wsłuchać w słowo Boże, podzielić się wiarą i doświadczeniem rodzącym się z codziennej posługi, a także opowiedzieć o swoich sukcesach i porażkach oraz wspólnie szukać rozwiązań bieżących problemów i perspektyw na przyszłość. W czasie tych spotkań dokonuje się wymiana informacji i doświadczeń między zarządem Prowincji, gwardianami oraz różnymi referatami prowincjalnymi. W ten sposób stwarza się klimat współuczestnictwa, jedności i wzajemnego wsparcia w animowaniu Prowincji. – Tak rzeczoną inicjatywę charakteryzuje dokument Ratio Formationis Provinciae, czyli zbiór konkretnych wytycznych dotyczących formacji w Prowincji Krakowskiej Kapucynów.

Tegoroczne, „wiosenne” SFP, odbyło się w dniach 17-20 lutego 2020 roku, w domu rekolekcyjnym św. Franciszka z Asyżu w Tenczynie.

Oprócz gwardianów (przełożonych lokalnych) w spotkaniu uczestniczyli również: br. Piotr Błażej Suska – Kustosz Kustodii Ukrainy i br. Marcin Grec – delegat z Bułgarii. Wspólnoty na Litwie reprezentowali: br. Piotr Komorniczak (Kowno) oraz br. Tomasz Pilch (Pauliai).

W trzecim dniu SFP bracia gwardiani oraz pozostali uczestnicy spotkania przeżywali dzień skupienia. Modlitwie i refleksji przewodniczył biblista br. dr Paweł Paszko, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W swojej refleksji ukazał ewangeliczną radę czystości w trzech aspektach: biblijnym, w tradycji kapucyńskiej oraz w obliczu obecnych wyzwań.

Pozostały czas poświęcony był na dyskusje dotyczące spraw bieżących, a także na braterski dialog służący pogłębieniu wzajemnych relacji oraz radości płynącej z braterskiego spotkania

Fot. br. Piotr Tokarz OFMCap

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska