Spotkanie Formacyjne Przełożonych

 

Formacja ciągła dotyczy wszystkich braci, ponieważ jest ona niczym innym, jak tylko nieustannym rozwijaniem naszego powołania. A zatem obowiązkiem i prawem każdego brata jest to, aby bez cienia wątpliwości i ze wszech miar zatroszczył się o własną formację ciągłą. Wszyscy ministrowie i gwardiani niech uznają za codzienny i zasadniczy obowiązek swojej posługi duszpasterskiej wspieranie formacji ciągłej braci sobie powierzonych.

(Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 42, 1-2)

 

Pomocą w realizacji powyższego celu, wyznaczonego nam przez Konstytucje, są odbywające się dwa razy w roku Spotkania Formacyjne Przełożonych (SFP).

Spotkania przełożonych wspólnot lokalnych pozwalają braciom przede wszystkim zatrzymać się i wsłuchać w słowo Boże, podzielić się wiarą i doświadczeniem rodzącym się z codziennej posługi, a także opowiedzieć o swoich sukcesach i porażkach oraz wspólnie szukać rozwiązań bieżących problemów i perspektyw na przyszłość. W czasie tych spotkań dokonuje się wymiana informacji i doświadczeń między zarządem Prowincji, gwardianami oraz różnymi referatami prowincjalnymi. W ten sposób stwarza się klimat współuczestnictwa, jedności i wzajemnego wsparcia w animowaniu Prowincji. – Tak rzeczoną inicjatywę charakteryzuje dokument Ratio Formationis Provinciae, czyli zbiór konkretnych wytycznych dotyczących formacji w Prowincji Krakowskiej Kapucynów.

Tegoroczne, wiosenne SFP, odbyło się w dniach 18-21 lutego 2019 roku, w domu rekolekcyjnym św. Franciszka z Asyżu w Tenczynie.

Rok 2019 jest dla nas wyjątkowy, świętujemy bowiem uroczysty Jubileusz 80 lat Prowincji Krakowskiej Kapucynów. Osiemdziesięciolecie istnienia Prowincji stało się dobrą okazją do spojrzenia w przeszłość na piękną historię, której podsumowanie może zainspirować do wielu nowych dzieł i inicjatyw na przyszłość, a także pobudza do wdzięczności Panu Bogu za ogrom dobra, które czynił przez braci zawsze bliskim zwykłym ludziom. – W tych słowach, br. Mateusz Magiera – rzecznik prasowy Prowincji – podsumował jeden z głównych tematów podjętych podczas wydarzenia.

W spotkaniu uczestniczyli również: br. Piotr Błażej Suska – Kustosz Kustodii Ukrainy i Rosji, br. Grzegorz Ogórek (Rosja) i br. Marcin Grec – delegat z Bułgarii. Wspólnoty na Litwie reprezentowali: br. Piotr Komorniczak (Kowno) oraz br. Andrzej Biniek (Pauliai).

W trzecim dniu SFP bracia gwardiani oraz pozostali uczestnicy spotkania przeżywali dzień skupienia. Modlitwie i refleksji przewodniczył biblista br. dr Paweł Paszko, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

Pozostały czas poświęcony był na dyskusje dotyczące spraw bieżących, a także na braterski dialog służący pogłębieniu wzajemnych relacji oraz radości płynącej z braterskiego spotkania.

 

Fot. Br. Paweł Tokarz OFMCap [rl_gallery id=”2189″]

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska