Spotkanie formatorów CECOC

Ponieważ formacja ma na celu przemianę całej osoby w Chrystusa, musi ona trwać przez całe życie, zarówno gdy idzie o wartości ludzkie, jak też o życie ewangeliczne i konsekrowane.

Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (23,2)

 

W dniach 16-19 czerwca 2019 w Tenczynie miało miejsce spotkanie formatorów Konferencji Europy Środkowo-Wschodniej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (tzw. CECOC).

W CECOCu jest 642 prezbiterów, 163 braci zakonnych oraz 136 braci w formacji początkowej. Z mandatu przełożonych wyższych nad przebiegiem formacji czuwają specjalnie przeznaczone do tego osoby. Oprócz prowadzenia młodych braci wspomagają również ministrów prowincjalnych i kustoszów w  animowaniu formacji permanentnej w swoich jednostkach zakonnych. Tym braciom, a jest ich około czterdziestu, zostało powierzone trudne, bardzo odpowiedzialne, ale i piękne zadanie opieki i troski o prawie 1000 braci.

Nasze Konstytucje przypominają nam prawdę, że każdy brat przez całe życie jest jednocześnie formowanym i formatorem, ponieważ wszyscy zawsze możemy nauczyć się czegoś i czegoś nauczyć innych (Konst. 24,6). Mając ten fakt na uwadze, z inicjatywy samych braci formatorów i ze wsparciem przełożonych wyższych CECOCu, zostało zorganizowane spotkanie, które zgromadziło braci kapucynów z Polski (z obydwu Prowincji), Białorusi, Czech, Rumunii, Słowacji i Ukrainy.

Gośćmi specjalnymi zaproszonymi na spotkanie byli: br. Roco Timpano – Sekretarz Generalnego Sekretariatu Formacji Zakonu w latach 2008-2012, a obecnie Magister Międzyprowincjalnego Postnowicjatu (Campobasso), który podzielił się z braćmi swoimi refleksjami i doświadczeniem na temat formacji do naszego życia i kwestii autentyczności oraz br. Jaime Rey – pełniący obecnie posługę Wicesekretarza Generalnego Sekretariatu Formacji Zakonu, który przedstawił braciom formatorom obecny stan prac nas Ratio Formationis Ordinis. Na spotkaniu byli obecni także: br. Tomasz Żak – Minister Prowincjalny Prowincji Krakowskiej oraz Przewodniczący CECOCu, br. Łukasz Woźniak – Minister Prowincjalny Prowincji Warszawskiej oraz br. Błażej Suska – Kustosz Kustodii Ukrainy i Rosji. Oprócz konferencji bracia podzieleni na 4 grupy tematyczne: formacja permanentna, asystenci powołaniowi i prepostulat, postulat i nowicjat oraz postnowicjat i studentat mogli wymienić się uwagami, podzielić doświadczeniem oraz poznać nowe narzędzia służące formacji.

Czas spotkania był okazją do zatrzymania się przed Panem Bogiem podczas Eucharystii, Liturgii godzin i modlitwy myślnej, a także wspólnej rekreacji. W pięknym plenerze Beskidów formatorzy na co dzień pracujący w różnych zakątkach Europy mogli ubogacić się swoim doświadczeniem i lepiej się poznać. Temu również służył wspólny wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce i do Krakowa oraz spotkanie z braćmi wieczystymi i postnowicjuszami krakowskiego klasztoru.

Tenczyńskie spotkanie formatorów CECOC było pierwszym wydarzeniem tego typu w naszej konferencji zakonnej i wierzymy, że nie ostatnim.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska