Spotkanie Kapucynów Europy

Pod płaszczem Matki Bożej z Jasnej Góry,  w dniach 11-16 października 2021 roku, odbyło się spotkanie braci kapucynów z całej Europy.

Wydarzenie nosiło tytuł: „Kapucyni w Europie. Marzenie o braterstwie” i zgromadziło 90 wyższych przełożonych, tj. ministrów prowincjalnych, kustoszów i delegatów z całej Europy, a także z Turcji i Libanu. W spotkaniu uczestniczyli również bracia odpowiedzialni za formację w Europie oraz Zarząd Generalny Zakonu. W tych dniach bracia skupili się na temacie tożsamości europejskich kapucynów oraz wyzwaniach stawianych Kościołowi w Europie, którego jesteśmy cząstką.

Podczas spotkania bracia wysłuchali licznych konferencji zaproszonych prelegentów: kapucynów, braci mniejszych, świeckich oraz siostry klauzurowej. Większość relacji bracia składali osobiście, jednak trzy z nich musiały odbyć się za pośrednictwem transmisji online. Popołudnia były zarezerwowane na pracę w grupach, podczas której uczestnicy mieli możliwość skupienia się na poszczególnych zagadnieniach oraz przedyskutowania poruszanych tematów.

Spotkaniu towarzyszyła modlitwa: codzienna Eucharystia (odprawiana także dwukrotnie w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze) oraz modlitwa Liturgii Godzin.

Jak zawsze chwile odpoczynku i wspólnych spotkań za kulisami były również momentami wymiany doświadczeń i wzajemnego ubogacania się.

Podczas spotkania przede wszystkim zostały poruszone tematy:

⇒ Europa dzisiaj;

⇒ wyzwania nowej ewangelizacji w Europie;

⇒ aktualizacja struktur kapucyńskich w Europie;

⇒ projekt św. Wawrzyńca z Brindisi;

⇒ formacja początkowa kapucynów w Europie.

Wszystkie materiały za: ofmcap.org, własne tłumaczenie tekstów włoskich.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska