Spotkanie Międzynarodowej Rady Formacji

W dniach 25 i 26 lutego 2022 r. w Kurii Generalnej w Rzymie spotkała się Międzynarodowa Rada Formacji (CIF) dla Europy. Było to pierwsze spotkanie od czasu wybuchu pandemii. W spotkaniu, które prowadzili br. Charles Alphonse i br. Jaime Rey Escapa z Generalnego Sekretariatu Formacji, wzięli udział br. Tomasz Protasiewicz (CECOC), br. Harald Weber (CENOC) i br. Angelo Borghino (CIMPCAP), zaś br. Víctor Herrero de Miguel (CIC) był nieobecny z powodów osobistych.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek od wymiany informacji na temat realiów formacyjnych. Omówiono także obecny kryzys polityczny w Europie związany z wojną na Ukrainie, gdzie są także obecni nasi bracia. Sekretariat podkreślił następnie wagę roli Radnych ds. Formacyji, którzy powinni być coraz bardziej odpowiedzialni za proponowanie i animowanie działań na polu formacji w całym Zakonie.

Po dokonaniu oceny europejskiego spotkania, które odbyło się w Częstochowie w październiku zeszłego roku, uczestnicy po raz kolejny zastanowili się nad sposobami stworzenia międzynarodowego nowicjatu. Temat ten jest bardzo bliski sercu ministra generalnego, br. Roberta Genuin, biorąc pod uwagę fakt, że liczba młodych braci w formacji znacznie maleje, zwłaszcza we Włoszech i Europie Zachodniej, ale także w Europie Wschodniej. W tym celu uczestnicy zgłosili kilka propozycji, które zostaną przekazane pod dyskusję Ministrowi i jego Radzie.

Poruszono również temat innych struktur formacyjnych, a mianowicie postnowicjatu i studentatu, które podążają różnymi drogami w różnych konferencjach europejskich. Podkreślono potrzebę jak najbardziej ujednoliconej ścieżki między różnymi etapami, a także wzmocnienia znaczenia naszych ośrodków badawczych, których jest coraz mniej i stają się one coraz mniej znaczące.

W sobotę spotkanie zdominowane było dyskusją na temat Ratio Formationis localis, które powinno przełożyć Ratio Formationis Ordinis na poziomie konferencji lub kontynentu. Brat Jaime przypomniał treść trzech rozdziałów dokumentu, a radni zgodzili się, że celowe jest poszukiwanie sposobu wdrożenia obejmującego wszystkich braci, rozumiejąc, że ważną rolę odegra grupa ekspertów, którzy będą musieli zebrać i ułożyć materiał. Z tego powodu, a także aby mówić o nowicjacie międzynarodowym i innych strukturach, postanowiono zwołać, prawdopodobnie pod koniec września, zgromadzenie złożone z braci odpowiedzialnych za formację w każdym okręgu zakonnym.

Następnie zastanawiano się nad celowością stworzenia Schola fratrum, szkoły dla formatorów i dla braci w formacji ciągłej, także w Europie. Zaprezentowano również posługę biura GPIC (Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia), które coraz ściślej współpracuje z biurem formacji i które może być bardzo skutecznym narzędziem dla młodych ludzi zainteresowanych naszym sposobem życia. W związku z tym br. Charles zaprosił wszystkich do przesyłania mu zdjęć i filmów wideo, pisania artykułów i relacjonowania znaczących doświadczeń, aby szerzyć działalność braci kapucynów i przybliżać naszą rzeczywistość innym.

Rada zakończyła swoje prace wyznaczając datę kolejnego spotkania na listopad tego roku, kiedy to mają być obecni członkowie konferencji z całego świata.

Br. Mauro Scoccia OFMCap         
Sekretarz Międzynarodowej Rady Formacji

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska