Spotkanie nowych ministrów

 

Pandemia w zeszłym roku przerwała cykl corocznych spotkań formacyjnych dla nowych ministrów. Spotkania te są organizowane już od lat. Są one przeznaczone dla wyższych przełożonych, wybranych do pełnienia posługi w danej prowincji czy kustodii. Kuria Generalna wychodząc naprzeciw potrzebom formacyjnym tej właśnie grupy braci, od lat organizuje tygodniowe spotkania formacyjne dla nowo wybranych prowincjałów i kustoszów. Spotkanie dotychczas odbywało się w Rzymie (w domu rekolekcyjnym we Frascati). Uczestniczyli w nim: Minister Generalny, wszyscy radni generalni, pracownicy Kurii Generalnej odpowiedzialni za poszczególne biura oraz grupa wyższych przełożonych wybranych w ciągu ostatniego roku. Spotkanie zawsze stawiało następujące dwa cele: zapoznanie nowo wybranych przełożonych ze sposobem funkcjonowania Kurii Generalnej, poszczególnych biur służących całemu Zakonowi, oraz z procedurami obowiązującymi w Zakonie i w Kościele; drugi cel, to możliwość spotkania i poznania się. Nowo wybrani przełożeni poprzez spotkanie mają możliwość poznać ministra, radnych generalnych oraz braci posługujących w kurii, poznać się również między sobą. Dla Zarządu Generalnego Zakonu jest to również możliwość osobistego spotkania się z nowo wybranymi braćmi.

Pandemia przerwała wieloletni cykl spotkań uniemożliwiając w poprzednim roku bezpośrednie spotkanie. W tym roku, na skutek dalej istniejących poważnych obostrzeń pandemicznych w niektórych częściach świata, spotkanie nie mogło się odbyć w dotychczasowej formie, osobistej obecności w Rzymie, tym niemniej decyzją Ministra odbyło się spotkanie w formie online. Jest ono bowiem czymś ważnym dla nowo wybranych przełożonych, aby otrzymać konkretną i realną pomocy w pełnieniu przez nich obowiązków.

Dlatego w dniach od 28 czerwca do 2 lipca (były to 4 dni bez środy) miało miejsce spotkanie online w godzinach od 15.00 do 17.00. Czas został wybrany odpowiednio, dając szansę zarówno braciom w Papui Nowej Gwinei (którzy uczestniczyli w spotkaniu w godzinach rozpoczynających noc), jak i braciom z zachodnich granic Ameryki, którzy równolegle uczestniczyli w spotkaniu u progu rozpoczynającego się dla nich dnia.

Spotkanie odbyło się na platformie ZOOM, gdzie przy możliwości korzystania z wielu kanałów, bracia (również rozsiani w różnych częściach świata) dokonywali tłumaczeń na języki: włoski, angielski, hiszpański, francuski i portugalski. W spotkaniu oprócz pracowników Kurii wzięło udział 51 ministrów prowincjalnych i kustoszów.

Podczas popołudniowych spotkań zabierali głos: przede wszystkim sam Minister Generalny, dalej poszczególni bracia z biur kurii, prezentując swą działalność i informując o możliwościach współpracy. Tak więc omówione zostały: sekretariat generalny, biuro solidarności ekonomicznej i ekonomat generalny, biuro do spraw formacji, prokura, postulacja spraw kanonizacyjnych, posługa wobec Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, animacja Mniszek Kapucynek, biuro sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, misje oraz biuro komunikacji. Po każdym wystąpieniu była zarezerwowana krótka chwila na zadawanie pytań, braciom, którzy danego dnia prezentowali prace kurii.

Choć spotkanie wirtualne nigdy nie zastąpi prawdziwego spotkania braci, to jednak podczas przedłużającej się pandemii, była to próba wyjścia naprzeciw potrzebom nowych przełożonych wyższych w formie obecnie możliwej poprzez odpowiednie szkolenie potrzebne do pełnienia przez nich powierzonych im obowiązków.

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska