Suplikacja do św. Ojca Pio

 

Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio

SUPLIKACJA DO OJCA PIO
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

 

O chwalebny Ojcze Pio, kiedy ustanowiłeś Grupy Modlitwy, „związałeś nas z Domem Ulgi w Cierpieniu” i pragnąłeś, byśmy „zajmowali wyróżnione miejsce w tej Cytadeli Miłosierdzia”, zapewniłeś nas, że naszym powołaniem jest być „szkołą wiary i ogniskiem miłości, w których obecny jest sam Chrystus”. W czasie pandemii nie możemy gromadzić się jako Grupy Modlitwy, lecz każdy z nas wie, że jest człowiekiem modlitwy, trwającym w jedności z wieloma braćmi i siostrami, których imiona i twarze częstokroć zna. W tym tragicznym czasie, o chwalebny Ojcze Pio, pozwól nam odczuć, że naprawdę jesteśmy zjednoczeni w jednej dużej Grupie, która obejmuje cały świat i staje się głosem wszystkich Cytadeli Miłosierdzia, które walczą, cierpią i robią wszystko, co w ich mocy, aby pokonać zło koronawirusa.

O chwalebny Ojcze Pio, bądź pośrednikiem naszej modlitwy przed Chrystusem Ukrzyżowanym, przez którego zostałeś ustanowiony Cyrenejczykiem ludzkości.

Przez twoje wstawiennictwo pragniemy modlić się:

  • za osoby zainfekowane wirusem oraz te, które opuściły ten świat, za „rannych i poległych” w czasie wojny, która nie została wypowiedziana, lecz nadeszła niespodziewanie
  • za rodziny zmarłych i chorych, wypełnione smutkiem i niepokojem, za „bezbronne ofiary” podstępnego wroga, który przyszedł jak złodziej, by zranić nasze relacje i uczucia • za odosobnionych na kwarantannie, osoby w „areszcie domowym” – nie za swoje złe czyny, lecz ze względu na niezrozumiałe wydarzenie, być może zarażonych w czasie służby bliźniemu
  • za lekarzy rodzinnych i ratowników medycznych, pracujących „na pierwszej linii frontu”, z niedostatecznym zabezpieczeniem, czasami bez środków, aby walczyć z niewidocznym nieprzyjacielem
  • za lekarzy, pielęgniarki, służbę medyczną i pracowników szpitali, które w tym czasie stały się „polem bitwy”, za pracujących bez końca, bez zmian, choć siły zdają się słabnąć • za odpowiedzialnych za życie społeczne, rządzących i administrację – liderów w czasie zagrożenia, zmuszonych do podejmowania decyzji, które wydają się gorzkie i niepopularne
  • za świat gospodarki, za pracowników i przedsiębiorców, którzy doświadczają osłabienia koniunktury i martwią się o utrzymanie swej działalności; za wszystkich, którzy podejmą się odbudowy, gdy skończy się „wojna”, aby byli ludźmi twórczymi i troszczącymi się o dobro wspólne
  • za zapomnianych, za osoby starsze i żyjące samotnie, za ubogich i bezdomnych, za wszystkich, którzy zostali wyłączeni z sieci relacji już wcześniej względem nich nadwątlonych
  • za osoby zajmujące ostatnie miejsca, o których nie mówi się już w wiadomościach telewizyjnych i radiowych, za emigrantów i uchodźców, którzy ryzykują życie, przemierzając na łodziach morze, byśmy pamiętali, że oni nadal istnieją i kontynuują swą Kalwarię
  • za nas wszystkich, którzy przeżywamy ten czas ze zranionym sercem, świadomi jednak, że w obecnej sytuacji musimy być jeszcze bardziej szkołą wiary i ogniskiem miłości. Pomóż nam, o chwalebny Ojcze Pio, wstawiać się za te wszystkie osoby – są one ciałem Chrystusa, są Eucharystią, której w tych dniach nie możemy przyjmować, są Eucharystią żywą, która przyjmuje postać osób słabych i cierpiących… Na ich twarzach jaśnieje Oblicze Syna Bożego, najsłodszego Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Amen!

† Franco MOSCONE cr
 Arcybiskup Manfredonii-Vieste-San Giovanni Rotondo
Dyrektor Generalny Grup Modlitwy Ojca Pio

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska