Święcenia diakonatu w Krakowie

Z radością informujemy, że nasza Prowincja zakonna otrzymała dar dwóch nowych diakonów: br. Daniela Wójcika oraz br. Kamila Pasierbskiego. Dziękujemy Bogu za nich oraz polecamy waszej modlitwie.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska