Święcenia diakonatu

W przeddzień Niedzieli Palmowej, 13 kwietnia 2019 roku, wspólnota świętego Kościoła katolickiego oraz Prowincja Krakowska Kapucynów, jej córka, otrzymała dwóch nowych diakonów. Są nimi bracia Grzegorz Skrzela i Rafał Ciurej.

Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią („charakterem”), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się „diakonem”, to znaczy sługą wszystkich. Do diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Boskich misteriów, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym posługom miłości. (KKK 1570)

Sakramentu święceń udzielił JE Ksiądz Biskup Jan Zając, a w koncelebrze uczestniczyli br. Tomasz Żak – Minister Prowincjalny, br. Tomasz Protasiewicz – Wikariusz Prowincjalny, kapłani diecezjalni z rodzinnych parafii naszych braci, oraz wielu Kapucynów przybyłych na te uroczystości z Polski, Bułgarii oraz Austrii.

W podziękowaniach br. Grzegorz zauważył, że święcenia odbyły się w roku Jubileuszu 80 – lecia istnienia Prowincji Krakowskiej Kapucynów. Jako ciekawostkę podał fakt, że sam ma 53 lata, natomiast br. Rafał przeżył 27 wiosen. To razem daje „wiek” naszej Prowincji.

Niech dobry Bóg błogosławi nowym diakonom by nigdy nie ustali w posłudze głoszenia Słowa!

Fot. P. Zachciał OFMCap

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska