Święcenia Prezbiteratu

W dniu 27 maja 2023 roku podczas Eucharystii o godz. 11.00 w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie miała miejsce uroczystość święceń prezbiteratu i diakonatu. Przez modlitwę i włożenie rąk JE o. bpa Edwarda Kawy OFMConv, biskupa pomocniczego diecezji lwowskiej, br. dk. Szymon Dendys OFMConv, br. dk. Bartosz Rochowiak OFMConv i br. dk. Adam Szmyt OFMCap przyjęli sakrament kapłaństwa (prezbiterat), zaś br. Jan Michałkiewicz OFMCap przyjął święcenia diakonatu. Były to pierwsze od ponad 30 lat wspólne święcenia braci z zakonów franciszkańskich i jest to owoc współpracy miedzyzakonnej realizowanej zarówno na polu seminaryjnym, jak też formacyjnym i duchowym, w ramach Studium Franciszkańskiego. Podczas uroczystości zgromadzeni byli liczni współbracia z obu zakonów, a także rodziny wyświęcanych i przyjaciele.

Obrzęd udzielenia święceń miał miejsce po czytaniach liturgii słowa. Po Ewangelii Rektor, br. Paweł Paszko OFMCap, przedstawił Ojcu Biskupowi kandydatów i poprosił o udzielenie im święceń. Ekscelencja, po dokonaniu ich wyboru. Po homilii wybrani na urząd kandydaci odpowiedzieli na pytania Biskupa, wyrażając gotowość przyjęcia obowiązków wynikających z przyjęcia święceń i złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa. Następnie zgromadzeni na Eucharystii wierni polecali Bogu kandydatów śpiewając litanię do Wszystkich Świętych, kandydaci zaś, na znak największego uniżenia przed Bogiem, leżeli krzyżem. Ta postawa jest jednocześnie znakiem ich całkowitego bezwarunkowego oddania się Bogu i gotowości pełnienia Jego woli. Wszystkie te obrzędy „potwierdzały, że wybór kandydatów został dokonany zgodnie z praktyką Kościoła” i przygotowały do uroczystego aktu konsekracji (KKK 1574).

Po litanii do Wszystkich Świętych nastąpił istotny moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Biskup Kawa wyświęcał nowego diakona oraz nowych kapłanów, którym przysługuje odtąd tytuł neoprezbiterów. Ręce na kandydatów na prezbiterów nałożyli wszyscy zgromadzeni kapłani.

Po udzieleniu święceń nastąpiły obrzędy, które mają „wyrazić i dopełnić w sposób symboliczny dokonywane misterium” (KKK 1574). Nowo wyświęcony diakon otrzymał właściwą sobie stułę i dalmatykę oraz przyjął z rąk Biskupa księgę Ewangelii, której głosicielem się stał. Obecni kapłani ubierali neoprezbiterów w szaty kapłańskie: stułę i ornat, zaś Biskup namaścił ich dłonie olejem krzyżma świętego – jest to znak specjalnego namaszczenia przez Ducha Świętego, który czyni owocną ich posługę (KKK 1574)]. Następnie wręczył im dary ofiarne – chleb i kielich z winem oraz przekazał im znak pokoju. Znak ten przekazują również wszyscy zgromadzeni kapłani, wyrażając przez to wspólnotę prezbiterium. Po udzieleniu znaku pokoju rozpoczęła się liturgia eucharystyczna. Nowi kapłani z Księdzem Biskupem i zgromadzonymi kapłanami odprawili pierwszą Mszę Świętą koncelebrowaną. Bracia neoprezbiterzy w najbliższym czasie odprawią także swoje pierwsze Msze św. w rodzinnych parafach.

Nowych kapłanów i diakona otaczamy naszą braterską modlitwą i życzymy wytrwałości na drodze tego szczególnego powołania.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska