Święcenia Prezbiteratu

W święto św. Feliksa z Cantalice, 18 maja 2019 roku, czerech braci przyjęło z rąk Ojca Biskupa Damiana Muskusa OFM święcenia prezbiteratu. Wielką radością napełnia wspólnotę Kościoła i Prowincji decyzja braci Adama Stramskiego, Bartosza Ekerta, Mirosława Burzyńskiego oraz Mateusza Kaczorowskiego by bez reszty poświęcić się Bogu, Kościołowi i ludziom poprzez pełnienie służby kapłańskiej.

 

Homilia Ojca Biskupa Damiana Muskusa OFM

 

Życzymy naszym braciom neoprezbiterom, aby słowa z obrzędu święceń: Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża… wypełniały się w ich kapłańskim życiu.

Fot. Br. Piotr Zachciał OFMCap

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska