Święci z sąsiedztwa

Papież Franciszek w adhortacji Gaudete et exultate napisał: „Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym: w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które nadal się uśmiechają. W tej wytrwałości, aby iść naprzód, dzień po dniu, widzę świętość Kościoła walczącego. Jest to często «świętość z sąsiedztwa», świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga, albo, by użyć innego wyrażenia, są «klasą średnią świętości»”. Właśnie tacy ludzie przekonują, że świętość jest możliwa i dostępna dla każdego, kto ma wiarę i kieruje się miłością czerpaną z sakramentów Kościoła.

Na kartach nowej książki zatytułowanej Dojrzały owoc, autorstwa prof. Andrzeja Derdziuka OFMCap zostało ukazanych 15 osób, które uświęciły się na terenie parafii na Poczekajce w Lublinie. Chodzi o 5 braci kapucynów i 10 świeckich. Wszyscy oni bardzo poważnie traktowali swe obowiązki i byli wobec siebie wymagający. Zachowując powagę swego powołania, mieli dystans wobec siebie i z pokorą znosili utrapienia życia. Warto zauważyć, że świeccy prezentowani na kartach tej książki, obok zwykłego życia sakramentalnego praktykowanego w parafii, formowali się we wspólnotach kościelnych, gdzie słuchali Słowa Bożego, trwali we wspólnocie i angażowali się w apostolstwo. Najwięcej osób przynależało do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ale są też bracia i siostry ze wspólnot Drogi Neokatechumenalnej, kręgów Domowego Kościoła oraz wspólnot Żywego Różańca.

Każda z opisanych postaci została przedstawiona w formie biogramu opowiadającego najważniejsze wydarzenia z życia i osiągniecia w służbie drugim oraz prezentującego cechy charakteru i  przymioty ducha, którymi się odznaczali. Bardzo ciekawym uzupełnieniem są rysunkowe portrety graficzne wykonane przez Magdalenę Piwońską. Tytuł każdego z rozdziałów wskazuje na życiowy charyzmat danej osoby.

Oto lista bohaterów tej książki:

Ubogi czciciel Maryi Maurycy Ludwik Kubrak OFMCap 1937-1987;

Prostota dziecka Bożego Cyprian Wincenty Przestrzelski OFMCap 1918-1999;

Kapłan eucharystyczny Michał Zdzisław Skorupiński OFMCap 1914-2009;

Świadek świętości Florian Jerzy Duchniewski OFMCap 1932-2011;

Pokorny stolarz Kalikst Kłoczko OFMCap 1930-2013;

Odnowicielka obrazu Bożego Laurencja Kaszycka 1935-1999;

Wymagająca mistrzyni Janina Czerniej 1922-2004;

Krucha mocarz Halina Jaworska 1913-2009;

Grupa Małego Kazia Kazimierz Fariaszewski 1928-2015;

Przyjaciel Boga Jerzy Polkowski 1926-2016;

Uboga franciszkanka Marianna Wolska 1940-2016;

Człowiek Solidarności Zygmunt Łupina 1929-2017;

Słodycz Poczekajki Wanda Rożenek 1943-2018;

Żywy pomnik Władysław Rokicki 1917-2018;

Szlachectwo ducha Anna Mrozowicz 1933-2019.

Trudno nie przyznać, że w świetle tej publikacji lubelska Poczekajka to niezwykła parafia, w której dojrzewało tak wielu wspaniałych ludzi. Można w tym kontekście przypomnieć powiedzenie, że święci rodzą świętych i stąd jak głownie w ognisku, wzajemnie zapalają się i płoną jeszcze bardziej intensywnym ogniem, który spala ich i rozsiewa wokół ciepło i światło. W czasach, gdy tak łatwo nagłaśnia się złe rzeczy warto pochylić się nad budującymi przykładami życia osób kierujących się franciszkańskim pokojem i dobrem. Książka została wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL i jest do nabycia w księgarni internetowej tego wydawnictwa. Można ją też nabyć na Poczekajce u autora na furcie (Aleja Kraśnicka 76 w Lublinie).

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska