Święto Rodziny Kapucyńskiej

Co roku, 3 lipca, zgodnie z datą zatwierdzenia przez Kościół naszej Reformy bullą papieską „Religionis Zelus” z 3 lipca 1528 roku, obchodzimy Święto Rodziny Kapucyńskiej. W tym dniu wspominamy nasze początki jako kapucynów „właściwych” w wielkim drzewie franciszkańskim, a także pamiętamy, że jesteśmy wielką, duchowo związaną rodziną, która łączy nas ze stu instytutami życia konsekrowanego. Wszystkie wspólnoty są częścią tej samej historii wierności i odnowy.VI Dzień: „W duchowej rodzinie: celebrować świętość, praktykować synodalność i przygotowywać się do rocznicowych obchodów”.W tym roku (2022) otrzymujemy dar kanonizacji dwóch wielkich założycielek: świętej Marii Franciszki de Jesús Rubatto i świętej Marii de Jesús Santocanale. Przez nie chcemy wspólnie celebrować powołanie do świętości, jako dar i stałe zadanie.Podobnie, w perspektywie Synodu o synodalności, przechodzimy przez proces konsultacji i uczestnictwa na poziomie kościelnym. Dysponujemy bogactwem naszego franciszkańskiego i kapucyńskiego sposobu konkretnej realizacji tego wymiaru Kościoła.Jako franciszkanie jesteśmy również zaangażowani w planowanie i zachęcanie do udziału w obchodach rocznicowych św. Franciszka (2023-2026), które odbędą się w najbliższych latach, i chcemy, aby to było również okazją do formacji i odnowy.Mając te wskazania około 3 lipca (a może w innym, bardziej odpowiednim terminie) spotkamy się na różnych szczeblach (lokalnym, prowincjalnym, ogólnym), przez:

– Dziękczynienie Bogu we wspólnej modlitwie lub celebracji eucharystycznej za dary otrzymane przez naszą duchową rodzinę oraz uczczenie pamięci Założycieli.

– Braterski dialog w podkreślaniu naszej tożsamości jako braci i sióstr oraz informację o naszej aktualnej sytuacji.

– Zaplanowanie kilku prostych kroków w celu zacieśnienia naszych relacji, zaproponowanie współpracy lub informowanie się nawzajem o naszych pomysłach.

Każdy klasztor, każda wspólnota braterska, każde konkretne miejsce, jest przestrzenią, w której można zrealizować tę prostą inicjatywę podtrzymywania daru tworzenia rodziny, dostosowując się do miejscowych realiów, a nawet szukając, jeśli to konieczne, bardziej odpowiedniej daty, ale w zgodzie z tą samą jakością komunii i wzajemności.

Artykuł i zdjęcia (grafiki) za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska