Sympozjum we Wiedniu

 

W dniach 7–9 listopada 2019 roku we Wiedniu odbyło się sympozjum poświęcone św. Wawrzyńcowi z Brindisii.

Dzięki staraniom pani dyrektor Wydziału Instytutu Historii Teologii i Duchowości, prof. Marianne Schlosser, przy Wydziale Teologii Katolickiej Państwowego Uniwersytetu w Wiedniu (Austria), odbył się międzynarodowy Kongres poświęcony osobie św. Wawrzyńca z Brindisi. W wydarzeniu tym wzięło udział około sześćdziesięciu współbraci z Polski, Szwajcarii, Austrii, Niemiec, Włoch i Czech, a także innych teologów i historyków z zakonów: Braci Mniejszych, Dominikanów i Jezuitów. Minister Generalny br. Roberto Genuin przysłał z tej okazji oficjalny list z pozdrowieniami w języku niemieckim i włoskim. Wśród różnych mówców znaleźli się m.in. br. Gianluigi Pasquale (Prowincja Wenecka), profesor na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim (tam nota bene św. Wawrzyniec spotkał się z kapucynami), który zaprezentował wykład w języku niemieckim „Laurentius – Vordenker des heutigen Begrifss „Heilsgeschichte” („Święty Wawrzyniec z Brindisi: prekursor idei „historii zbawienia”) oraz br. Alfredo Di Napoli, z Prowincji Bari (miejsce narodzin św. Wawrzyńca), który z kolei zaprezentował temat: „Brindisi za czasów św. Wawrzyńca i jego obecny kult w Apulii”.

Wspomniane sympozjum wiedeńskie zakończyło „Rok św. Wawrzyńca” poświęcony świętemu z Brindisi – doktorowi Apostolskiemu z okazji 400. rocznicy jego śmierci (1619–2019).

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska