Szkolenie dla asystentów FZŚ

 

Od pewnego czasu odczuwa się potrzebę szkolenia asystentów Franciszkańskiego Zakonów Świeckich (FZŚ) i Młodzieży Franciszkańskiej (MF). Na świecie podjęto już kilka inicjatyw w tym względzie. W końcu udało się po raz pierwszy zorganizować kurs w wymiarze całego świata. Ten pierwszy kurs międzynarodowy odbył się w Rzymie w dniach 10–15 listopada 2019 r. z udziałem 63 braci z Pierwszego Zakonu i TOR pochodzących z 37 różnych krajów. Wśród nich było obecnych 22 Braci Kapucynów reprezentujących 22 różne narody. Szkolenie zostało zorganizowane przez Konferencję Generalnych Asystentów Duchowych (CAS), za zgodą Konferencji Ministrów Generalnych Zakonu Franciszkanów i TOR. Głównym celem tego spotkania było pobudzenie braci w posłudze powierzonej nam przez Pana i Kościół, aby wdrożyć asystentów FZŚ w nowy sposób towarzyszenia braciom z FZŚ i MF. Inicjatywa otrzymała błogosławieństwo ministrów generalnych, którzy sponsorowali ją w 90%. Kurs został dobrze przyjęty przez ministrów prowincjalnych, a także przez braci zaangażowanych w asystencję FZŚ na całym świecie. Uczestnicy wzięli udział w konferencjach dotyczących takich tematów jak: historia, tożsamość i duchowość FZŚ; aktualność franciszkańskiego charyzmatu; oficjalne dokumenty FZŚ, pomoc duchowa dla FZŚ i MF, FZŚ – aktywna obecność w Kościele i na świecie, promowanie MF itp. Br. Carlos Trovarelli OFMConv, minister generalny, zaproszony do przewodniczenia Mszy św., powiedział uczestnikom w swojej homilii: „Kochajcie, żyjcie i szerzcie charyzmat!” Br. Amando Trujillo Cano TOR, minister generalny, wygłosił konferencję i przewodniczył Mszy św. zamykającej spotkanie w piątek. Tibor Kauser FZŚ, minister generalny i Ana Fruk FZŚ zastępca także czynnie włączyli się w szkolenie. Kurs zorganizowany był w języku angielskim i hiszpańskim i był szczególnym momentem braterskiego spotkania i dzielenia się między braćmi franciszkanami Pierwszego Zakonu i TOR, zjednoczonymi przez posługę wobec FZŚ i MF. Formacja braci asystentów FZŚ i MF powinna być kontynuowana i przekazywana dalej na wszystkich poziomach.

br. Francis Bongajum Dor OFMCap
Delegat Ministra Generalnego dla Franciszkańskiego Zakonów Świeckich

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska