Sakrament Święceń

W sobotę 16 maja 2020 roku, w krakowskim Klasztorze Kapucynów, podczas uroczystej Eucharystii o godzinie 11.00, JE o. bp Damian Muskus udzielił SAKRAMENTU ŚWIĘCEŃ sześciu braciom.

Święcenia prezbiteratu przyjęli: br. Grzegorz Skrzela i br. Rafał Ciurej. Nowymi diakonami zostali: br. Maciej Podolec, br. Miłosz Dawid, br. Piotr Podoba i br. Michał Stec.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska