Trwa Spotkanie Kapucynów Europy

W dniach 11 – 16 października 2021 roku w Częstochowie odbywa się spotkanie przełożonych kapucyńskich całej Europy. Obecnych jest 90 braci, którzy pochylają się nad tematami życia wspólnotowego w Europie, solidarności międzyprowincjalnej, zaangażowania w ewangelizację i możliwościami rozwijania dzieł miłosierdzia.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska