Trzeci dzień Kapituły

Trzeci dzień 30. Zwyczajnej Kapituły Prowincjalnej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej dobiegł końca! Rozpoczął się on jutrznią, konferencją brata Marka Króla, ojca duchowego Kapituły oraz modlitwą myślną. Podczas pierwszej sesji kapituły wybrani zostali radni oraz wikariusz prowincjalny.

Skład Zarządu Prowincji Krakowskiej wygląda następująco:
Minister Prowincjalny: brat Marek Miszczyński
Wikariusz Prowincjalny: brat Rafał Pysiak
II radny: brat Michał Kiełbasa
III radny: brat Tomasz Łakomczyk
IV radny: brat Waldemar Korba

Następnie skład Kapituły został uwieczniony wspólnym zdjęciem. Podczas Mszy św. nastąpiło ogłoszenie nowego zarządu, a bracia: Marek i Rafał wyznali wiarę i złożyli przysięgę wierności Kościołowi. Na koniec wszyscy bracia kapitulni odnowili profesję zakonną.
W sesji popołudniowej głos zabrał głos brat Łukasz Woźniak, minister prowincjalny Prowincji Warszawskiej, oraz przedstawiciele naszych obecności poza granicami naszego kraju (Prowincja Austrii i Pd. Tyrolu, Kustodia RCA i Czad, Litwa, Włochy).

Celem kapituły jest podsumowanie ostatniego trzechlecia oraz wybór nowego ministra prowincjalnego wraz z radą (4 radnych) na kolejne 3 lata. Dla Prowincji jest to pora szczególnej łaski – kapituła jest wyjątkowym czasem otwierania się na działanie Ducha Świętego. Będąc również wydarzeniem charyzmatycznym, kapituła ma na celu wyznaczenie pewnych konkretnych kierunków, w których Prowincja chce zmierzać w najbliższych latach.

Otoczmy nowy Zarząd i wszystkich braci Prowincji Krakowskiej naszą modlitwą!

Poniżej zdjęcia autorstwa brata Piotra Tokarza:

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska