Turcja: Order Zasługi dla br. Pawła Szymali

W czasie wizyty w Turcji prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z w Polonezköy (Adampolu) z turecką Polonią. Miejscowość ta powstała w połowie XIX wieku na obrzeżach Stambułu jako osada polskich emigrantów. Do dziś jej najstarsi mieszkańcy posługują się polskim językiem, a wójtem tradycyjnie jest Polak.

Podczas spotkania prezydent odznaczył działaczy polonijnych w Turcji, w tym również naszego współbrata Pawła Szymalę. Pozostali odznaczeni to Marya Dohoda, Barbara Ohotski, Antoni Vilkosevski i o. Michał Sabatura.

– Jestem wdzięczny za podtrzymywanie polskości, za kultywowanie tradycji, mowy dziadków i ojców, za bycie dumnym z tego, że jest się Polakiem. Z całego serca dziękuję Państwu, którzy poprzez swoją działalność tę polskość podtrzymujecie – mówił Andrzej Duda.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Republice Turcji br. Paweł Szymala został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczeni działacze polonijni z Turcji – br. Paweł Szymala drugi od lewej

Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim (Polonii), którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. Order nadaje Prezydent RP, z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, wniosek przedstawia Minister Spraw Zagranicznych.

Br. Paweł Szymala pracuje w Turcji od 2007 r., pracuje w Stambule, jest wikariuszem biskupim i duszpasterzem Polonii.

 

 

 

fot. Kancelaria Prezydenta RP/prezydent.pl; archiwum br. Pawła Szymali

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska