Ulica imienia brata Mariusza

 

Od dnia 16 lutego 2020 jedna z ulic w Bełozem nosi nazwę naszego śp. współbrata Mariusza Polcyna. Ulica znajduje się w katolickiej części wioski, leży w odległości 200 metrów od kapucyńskiego kościoła, rozpoczyna się placem gdzie jest umieszczona figura Jezusa Ukrzyżowanego i prowadzi w stronę katolickiego cmentarza.

Upamiętnienie osoby brata Mariusza Polcyna leżało na sercu wielu bełozemskich parafian, stąd też propozycja nadania ulicy jego imieniem została przedstawiona radnym gminy Rakovski przez radnych miejscowości Bełozem.

W uzasadnieniu uchwały napisano m.in.: „Ojciec Mariusz katolicki kapłan – kapucyn, długoletni proboszcz w kościele p.w. „Św. Franciszka z Asyżu” w Bełozem wniósł ogromne zasługi dla duchowego i kulturalnego rozwoju wsi. Współorganizator Międzynarodowego festiwalu młodzieży, jak również budowniczy konkatedry w Sofii. W czasie swego pobytu w Bełozem koordynował remont generalny kościoła, budowę domu zakonnego i kuchni socjalnej.”

 

Br. Mariusz Polcyn (22 października 1962 – 30 marca 2016) 8 września 1983 roku rozpoczął, pod kierunkiem brata Cyryla Mozdyniewicza nowicjat w Sędziszowie Małopolskim, a zwieńczył go 9 września 1984 złożeniem, na ręce Ministra Prowincjalnego br. Celestyna Giby, pierwszej profesji zakonnej. Tuż po tym wydarzeniu rozpoczął dalszą formację zakonną, którą zakończył profesją wieczystą w 1989 roku Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w WSD Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął, przez posługę biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej Kazimierza Nycza, 23 czerwca 1990 roku.

Jako neoprezbiter trafił do Wołczyna, gdzie posługiwał jako katecheta dzieci i młodzieży, opiekun ministrantów, asystent wspólnoty FZŚ, członek biskupiej komisji artystycznej. W 1993 rolku wyjechał do Bułgarii, gdzie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: kustosza Bułgarii (w sumie trzy kadencje), radnego zarządu Kustodii Bułgarii (dwie kadencje), ekonoma kustodii, proboszcza w Bełozem i Sofii. Był spowiednikiem duchowieństwa i osób konsekrowanych. Prowadził wykłady dla nowicjuszek Sióstr Franciszkanek w Rakovskim. Głosił katechezy dla młodzieży, oraz pełnił funkcję dyrektora „Caritasu”. Jako ekonom Kustodii rozpoczął budowę konkatedry w Sofii.

W 2010 roku podjął się nauki języka niemieckiego by móc pracować w Austrii. W tym samym roku trafił do wspólnoty braterskiej w Klagenfurcie, gdzie dał się poznać jako gorliwy duszpasterz. 30 marca 2016 roku odszedł do Pana po cierpliwie znoszonej chorobie nowotworowej.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska