Uwieńczenie studiów

 

8 maja 2020 roku czterech braci pomyślnie zdało egzamin magisterski z teologii:

 

br. Grzegorz Skrzela, Teologia zbawienia w Ewangelii dzieciństwa według św. Łukasza. Analiza egzegetyczno-teologiczna Łk 1 – 2 – teologia biblijna, promotor: dr Anna Maria Wajda;

br. Maciej Podolec, Prawdziwa radość posłanych. Analiza egzegetyczno – teologiczna perykop Łk 10, 1-12.17-20 – teologia biblijna, promotor: dr Anna Maria Wajda;

br. Miłosz Dawid, Źródła modlitwy „Ojcze nasz” (Mt 6,9-13) – studium egzegetyczno-teologiczne, – teologia biblijna, promotor: dr Anna Maria Wajda;

br. Rafał Ciurej,Obraz Boga otwartego na człowieka – wybrane aspekty teologii A. Geschego – teologia fundamentalna, promotor: ks. dr hab. Damian Wąsek, prof UPJP II.

 

Gratulujemy nowym magistrom teologi oraz życzymy, aby ich pragnienie poznawania dobrego Boga nigdy nie osłabło.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska